KLIK
HIER
SKiB
English Español

Stichting Kinderen in Bolivia

Stichting Kinderen in Bolivia, of kortweg SKiB, is een stichting die sinds 2002 gerund wordt door vrijwilligers. SKiB heeft als doel hulp te verlenen aan kinderen in Bolivia en de leefsituatie voor deze kinderen te verbeteren. Onze projecten ontvangen steun in de vorm van materialen die wij ter plaatse aanschaffen. Ook zenden wij vrijwilligers uit die bij onze projecten in Bolivia werk verrichten.

Waarom doneren aan SKiB?

Uw donaties gebruiken wij voor onze projecten in Bolivia, die als thema onderwijs en/of gezondheid hebben. Bijvoorbeeld steun aan kindertehuizen, scholen, bijzonder onderwijs, gehandicapten en kleine leefgemeenschappen in afgelegen dorpen. Een voordeel van SKiB is dat één van onze vrijwilligers in Bolivia woont. Dit geeft ons de mogelijkheid om goed contact te onderhouden met de projecten en de materialen in Bolivia aan te schaffen. Een ander voordeel is dat onze organisatie uitsluitend uit vrijwilligers bestaat. Daardoor kan SKiB garanderen dat de overheadkosten laag zijn. Uw bijdrage komt dus bijna geheel ten goede aan de kinderen.

Vrijwilliger worden bij SKiB?

Wij ondersteunen vrijwilligers bij het vinden van een project en huisvesting. Ook geven wij informatie over alles wat te maken heeft met vrijwilligerswerk en het plannen van de reis. Deze hulp kost niets, maar wij bieden geen financiële ondersteuning voor de reis en verblijfskosten. Voor het verrichten van vrijwilligerswerk is vooral inzet en flexibiliteit nodig, maar specifieke ervaring in het onderwijs of gehandicaptenzorg is zeer welkom.

Lessenserie voor scholen

In de hoop extra inkomsten te krijgen heeft SKiB een lessenserie ontwikkeld voor de bovenbouw groepen van Nederlandse basisscholen. Deze lessenserie bestaat uit drie compleet uitgewerkte lessen inclusief de nodige materialen. Daarnaast is er een lijst met extra les ideeën om er een compleet project van te maken. Het idee hierbij is dat er een sponsoractie opgezet kan worden om onze stichting een financiële donatie te kunnen geven.