KLIK
HIER
SKiB
English Español

Wilt u ook donateur worden?

SKiB streeft ernaar zowel op korte als lange termijn projecten te financieren, al naar gelang de verschillende behoeftes van de kinderen en projecten. Om onze voorgenomen acties uit te kunnen voeren hebben we uw hulp nodig! Voor de realisatie van de door ons geplande projecten is elke gift zeer welkom. Om projecten, die zich uitstrekken over een langere tijd te kunnen ondersteunen, zijn vaste inkomsten d.m.v. donaties per maand een grote steun. Daarom vragen wij onze donateurs ons ook regelmatig te steunen door middel van een periodieke overschrijving. Dat kunt u via uw bank regelen, bijvoorbeeld via internet bankieren. Voordat u een donatie doet, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

SKiB is een ANBI

SKiB is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dat wil zeggen dat schenkingen aan SKiB aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Binnenkort hier het financieel verslag van SKiB en het beleidsplan.